Mobiltelefonkurser lockar pensionärer

Mobiltelefonkurser för pensionärer sprider sig snabbt över landet, och väntas bli riktigt stort till hösten. På småorter som Gysinge och Hedesunda står man i startgroparna för nya kurser och i Valbo måste vårens kurs dubbleras.

Det är telefonernas alla finesser som adressböcker, sms och olika ringsignaler som blivit för svåra att hantera för de äldre.
Mats Emanuelsson, en av cirkelledarna i mobiltelefonkursen vid PRO i Valbo kan bara konstatera att mobiltelefonerna blivit både för små och för komplicerade:
- Jag efterlyser enklare mobiltelefoner. Det vore det bästa för oss äldre, säger han.
Men finesserna finnsdär, inklusive finstilta manualer på norska och startar nu på nästan varje ort mobiltelefonkurser för pensionärer, något som studieförbundet ABF tror kommer att bli en riktigt stor hit till hösten. I valbo blev vårens kurs övertecknad med 20 deltagare, så extra cirkelledare fick kallas in. Lika många män som kvinnor har sökt sig till kursen, de flesta sjuttio plus.
- Ringa kan väl de flesta - men allt det andra, exempelvis skicka sms och att ställa in personlig ringsignal blir ofta en övermäktig uppgift som överlåts till barnbarnen, säger Mats Emanuelsson.