PCB-sanering i Västerås för fem miljoner

Fem miljoner kronor- så mycket kommer PCB-saneringen av stadshuset i Västerås att kosta.

Saneringen av stadhusets fasad har pågått i tre år och ska vara klar om en månad. Då har man bytt ut 14 tusen meter PCB-haltig fogmassa mellan granitplattorna och ersatt den med giftfri fogmassa.

Saneringen av stadshuset har varit frivillig.

- Det finns risk att miljögiftet PCB läcker ut i naturen och för att skona naturen har vi har valt att byta ut den gamla fogmassan i fasaden, säger Ulf Edvardsson, enhetschef på fastighetskontoret vid Västerås stad.