Från botten till toppen i bötesligan

Nu delar Blekinges polismyndighet ut fler och fler ordningsböter. Det innebär att man avancerat kraftigt i listan när man jämför med andra polisdistrikt.

2003 låg Blekinge i botten men nu är man bland de bästa. Något som gör Madeleine Jufors mycket nöjd.

-Nu ser det mycket positivt ut, vi har avancerat till en sjunde plats av landets 21 polismyndigheter, säger hon.

Under 2004 utdelades drygt 4700 ordningböter. Det är framför allt trafikbrotten, 4600 stycken, som toppar listan. Det handlar om fortkörning, bilbälten, otillåten paråkning på cykel, ej iakttaget stopplikt, felaktiga däck och att cykla utan lyse på cykeln.

Dessutom delades 99 böter ut för att man kissat eller druckit alkohol på offentlig plats.

Inför den här kampanjen för fler ordningsböter sattes ett mål upp. År 2007 ska alla polisdistrikt dela ut 20 procent fler böter än genomsnittet för år 2002-2003. Det målet har Blekinge redan nått med råge.

-Vi är nöjda, men nu ska vi jobba för att bli ännu bättre, säger Madeleine Jufors.

-