Viktigt men inte viktigast med bunkrar

Det är viktigt att bevara gamla försvarsanläggningar men ingenting som länsstyrelsen i Halland aktivt arbetar med.

Det säger biträdande länsantikvarie Marianne Foghammar, apropå en förfrågan från militärhistorikern Leif Högberg från Skurup i Skåne.

Leif Högberg vill veta kommunernas och länsstyrelsernas inställning till att bevarar en del av de betongvärn och bunkrar som nu avvecklas runt våra kuster. 

Enligt Marianne Foghammar har endast ett fåtal sådana här gamla befästningar bevarats i Halland. Anledningen är dels risken att någon ska skada sig på värnen, dels att de ofta ligger i känslig natur.