Vänersborgs kommun klarar inte heltidskravet

I Vänersborgs kommun blev det förra året vanligare med deltid bland kommunens egna anställda.

Heltid som norm är ett fackligt krav och en politisk ambition. Men i Vänersborgs kommun gick det år fel håll förra året, visar kommunens personalekonomiska redovisning.

Andelen deltider minskade inte, utan ökade, visserligen marginellt men den ökade och av de tillsvidareanställda i Vänersborgs kommun arbetar nästan 40 procent deltid. Och medan knappt var tionde man arbetar deltid gör var nästan 40 procent av kvinnorna det.

Mest utbredd är deltiderna bland städpersonal, vårdbiträden, undersköterkor och måltidspersonal.

Löneklyftan är fortfarande stor mellan män och kvinnor. Omräknat till heltidlön tjänar männen ganska exakt 3 000 kronor mer i månaden med sin medellön på 22 500 kronor jämfört med kvinnornas 19 500 kronor.

Kvinnorna har också nästan dubbelt så stor sjukfrånvaro som männen.

Antalet anställda med riktigt långa sjukskrivningar, två år eller mer, ökade förra året i Vänersborgs kommun.