Äldres läkemedel ska inventeras

SJÖBO. Många äldre äter flera olika sorts mediciner och det finns en risk att preparaten tillsammans ger andra, oförutsedda effekter. I Sjöbo har man därför börjat med att minst en gång per år se över vårdtagarnas medicinlager