Solljus och d-vitamin bra vid cancerbehandling

Överlevnaden hos opererade lungcancerpatienter ökar med tillskott av d-vitamin och solljus, enligt en studie av nästan 500 cancerpatienter i USA.

De amerikanska foskarna har visat att dödstalet är 40 procent högre vid operationer på vintern jämfört med på sommaren.

Med d-vitamintillskott i maten och solning före operationen ökade de vinteropererades överlevnadsmöjlighet.

Varför d-vitamin bidrar till överlevnaden är osäkert.

Den brittiska läkaren Kat Arney varnar för överdriven solning eller vitamintillskott. Det finns inte bevis för att det skyddar mot cancer, säger hon och betonar också att solning kan leda till cancer senare i livet.