Tidaholms dagisköer granskas

Skolverket utreder varför Tidaholm inte klarar den så kallade barnomsorgsgarantin. Tidaholms kommun har det senaste året inte klarat att ge de barn som önskar en dagisplats inom tre månader.
Det finns en lång kö till barnomsorgen i Tidaholm. Orsaken är bland annat införandet av maxtaxan och den allmänna förskolan. Skolverkets enkät till kommunerna i Västra Götaland visar att Tidaholm är en av de kommuner, som inte klarar barnomsorgsgarantin. Nu utreder Skolverket i Göteborg dagisköerna i Tidaholm, och vill ha ett svar från kommunen inom kort. Det är kommunfullmäktige i Tidaholm, som beslutat att väntetiden till en daghemsplats får vara högst tre månader.