Fler kvinnliga narkomaner i Norrköping

Narkotikamissbruket bland kvinnor ökar i Norrköping. Det visar den kartläggning av narkotikamissbruket under förra året som socialnämnden gjort.

Enligt socialnämndens kartläggning är 19 % av Norrköpings narkotikamissbrukare kvinnor och det är en ökning jämfört med tidigare år innan.  

Karläggningen visar också att missbruket bland unga minskat kraftigt och att antalet kända heroinmissbrukare sjunkit för fjärde året i rad.

Enligt polisens uppskattningar finns det omkring 1000 personer i Norrköping som använder narkotika regelbundet, men mörkertalet är stort.