Miljonprojektet "Hamngatan" kan få fortsättning

Både Kyrkogatan och Tullgatan, två huvudleder i Eskilstuna, kommer att rustas upp som en fortsättning på miljonprojektet ”Hamngatan” från 90-talet. Efter att Hamngatan längs ån inne i stan byggdes om för uppemot 50 miljoner hade kommunen inte råd att fortsätta att göra färdigt de återstående delarna.

Men nu föreslår stadsbyggnadsnämnden att fullmäktige ska säga ja till en investeringsplan för de kommande åren där detta blir möjligt. En projektering föreslås med start år 2007.