Ett enda gymnasium på Höglandet

Höglandets kommunalförbund vill utreda möjligheten att ha en enda gemensam gymnasieskola för hela Höglandet.
Idén går ut på att de kommuner som ingår i förbundet ska slå ihop sina gymnasieskolor till en enda. Om förslaget går igenom så kan det komma att betyda att elever kommer att bussas över hela Höglandet. Nu ska förslaget utredas närmare. 2005 kan detta förslag vara verklighet.