Vårdvalet har gjort vården orättvis

1:52 min

Sverige ska ha en likvärdig vård för alla och de svårast sjuka ska få hjälp först. Men nu visar Riksrevisionens granskning att vårdvalet och vårdgarantin har lett i motsatt riktning. Det är patienter med mindre vårdbehov och från gynnade samhällsgrupper som har fått bättre service.

Idag presenterar Riksrevisionen en omfattande granskning av reformen som infördes 2010. Då fick patienterna möjlighet att själva välja vårdcentral och privata företag i vårdbranchen fick fri etableringsrätt. Men systemet har fått kritik för att missgynna bland annat äldre och multisjuka.

Nu bekräftar alltså Riksrevisionens granskning kritiken. Utvecklingen i Region Skåne och Västra Götaland visar till exempel att friska individer gör fler läkarbesök, medan sjuka patienter gör färre.

– Det allvarligaste av allt är att det verkar som om vårdvalsreformen har resulterat i undanträngningseffekter. De patienter med störst vårdbehov trängs undan, till förmån för patienter med mindre vårdbehov, säger riksrevisor Jan Landahl.

Riksrevisionen konstaterar också att vårdcentralerna inte främst finns där behoven är som störst. Tvärtom.

– Vår analys visar att vårdcentralerna företrädesvis har etablerats där invånarna har högre medelinkomster, är bättre utbildade och är yngre än 70 år, samtidigt som nedläggningarna drabbat svagare områden i större utsträckning, säger projektledaren Henrik Segerpalm.

Stina-Clara Hjulström, ordförande för Demensförbundet, har samma uppfattning. Hon tänker framförallt på den stora gruppen multisjuka äldre:

– Det är nästan en fars att de sitter med en katalog med 120 företag som de ska välja mellan. De är så sjuka att de inte ens kan hålla en färdtjänstkupong i handen. Vårdvalet är till för friska som kan välja och vraka.