Sjukvård

Granskning: Vårdvalet får svidande kritik

Idag kom svidande kritik mot vårdvalet, alltså systemet där privata vårdcentraler får etablera sig och konkurrera med landstinget. 

Det är Riksrevisionen som granskat vårdvalet i landet och de har hittar stora brister. P4 Jönköpings landstingsreporter Peter Jernberg har gått igenom kritiken...

Huvudkritiken kan sammanfattas som att det inte blivit som man tänkt sig. Det Riksrevisionen gjort är att granska vårdvalet i Skåne och Västra Götaland och konstaterar då att de nya vårdcentralerna främst etablerat sig i välbärgade områden medan bostadsområden med lägre inkomster tvärt om fått färre vårdcentraler att välja på.

Men det allvarligaste, enligt Riksrevisionen, är att antalet patienter med lindriga sjukdomar ökat sina besök medan de som är riktigt sjuka inte fått större möjlighet att träffa en läkare - revisionen talar om rena undanträngningseffekter här, friskare tränger alltså undan sjukare.

Sammanfattningsvis har vårdvalet gynnat de som tjänar bra och är friska, är en kort konklusion av Riksrevisionens kritik.

Vad betyder den här kritiken?

Ja, det här är ju en oberoende granskning av Riksrevisionen, men det låter som ett inlägg från Vänsterpartiet i fullmäktige i Landstinget i Jönköpings län, där den här frågan debatterats väldigt hårt. Man kan säga att vårdvalet, både bland vårdcentraler och den som skett på ögonklinikerna vid länets sjukhus, varit den absolut hårdare ideologiska frågan i landstinget på många år. Det här är politiskt sprängstoff och skulle förmodligen fått stor betydelse om den presenterats under valrörelsen.

Enligt TT vill inte tidigare socialministern Göran Hägglund (KD), som var med och införde vårdvalet tillsammans med den borgerliga alliansen, kommentera kritiken. Faktum är dock att i Jönköpings län är det i det närmaste total enighet om att vårdvalet bland vårdcentralerna varit bra för alla, även om ersättningssystemet fått hård kritik, möjligen kan den här revisionsrapporten nyansera den bilden något.

Kommentera gärna: Hur har vårdvalet fungerat för dig?