S-kvinnor vill se över flyktingpolitiken

Socialdemokratiska kvinnoförbundets ledning är missnöjd med delar av regeringens flyktingpolitik. S-kvinnor i Stockholms stad föreslår nu ett nationellt rådslag för att se över flyktingpolitiken.

Efter det kritiserade riksdagsbeslutet om att inte ge närmare 150 apatiska flyktingbarn permanent uppehållstillstånd har missnöjet jäst i kvinnoförbundet.

– Ett rådslag är en metod som vi har använt i partiet i många år. Det här är en svår fråga och det har skett förändringar på området. Då tror vi att det skulle kunna vara ett sätt att både lära sig och kanske utveckla politiken och om det dessutom skulle innebära att man ser något område där politiken kräver nya beslut så är det en långt senare fråga. Det säger Maria Östberg Svanelind som är ordförande för Stockholms s-kvinnor.

Hur stor tror du att uppslutningen är inom kvinnoförbundet?

– I Stockholm finns det ett stort stöd för att genomföra ett rådslag och vi har också fått stöd av förbundsstyrelsen. Men hur distrikten och kvinnoförbundet i övrigt ställer sig det vet vi ju först på vårt förbundsmöte och det är de som ytterst ska ta ställning till om de tycker att det är en bra metod att diskutera de här frågorna i ett rådslag.

Flera gick emot partilinjen
Debatten om de apatiska flyktingbarnen gav upphov till starka känslor. Regeringens linje var att inte ge något generellt uppehållstillstånd till apatiska barn kritiserades från många håll.

När frågan skulle upp i riksdagen för två veckor sedan gick till exempel flera socialdemokrater i Norrbotten mot partilinjen.

Men motståndet var förgäves. Riksdagspolitikerna följde partilinjen och riksdagen avvisade förslaget som samtliga partier, utom socialdemokraterna och moderaterna, stått bakom.

”Dags för grundlig diskussion”
Men om ett nationellt rådslag kan leda fram till att frågan återigen hamnar på riksdagens bord, är för tidigt att säga, menar Maria Östberg Svanelind.

– Den här frågan skulle innebära att man kan diskutera alla frågor och om den dyker den upp så gör den, men det är inte primärt vår avsikt. Men vi har sagt att det är dags att ta en grundlig diskussion inom socialdemokraterna om hela asylpolitiken och flyktingmottagandet.

Håkan Widman
hakan.widman@sr.se