Finansinspektionen ska skärpa amorteringskrav

1:37 min

På tisdagseftermiddagen får vi reda vilka åtgärder som Finansinspektionen tänker vidta för att hejda hushållens skuldsättning. Det kommer att handla om någon form av krav på ökad amortering på bolån.

I takt med att bostadspriserna har rakat i höjden och hushållen har lånat allt mer för att kunna köpa så har oron ökat bland politiker och myndigheter för att skulderna kan bli ett problem om det skulle inträffa en ny kris i ekonomin.

Följden kan bli fallande bostadspriser, att hushållen känner sig fattigare, och börjar amortera ner sina lån och har då mindre att konsumera för. Det skulle drabba tillväxt och arbetslöshet negativt.

Därför har rösten höjts för att hushållens skuldsättning bör hejdas redan innan något allvarligt händer i ekonomin. Finansinspektionen har redan gjort en del, till exempel infört bolånetak. Men nu ska det komma mer. Ökade amorteringar är det troliga.

Finansinspektionens chef Martin Andersson har i varma ordalag uttalat sig om bankernas rekommendation till nya kunder att amortera, om lånen överstiger en viss nivå av bostadens värde. Bankerna ville under hösten höja den nivån till 50 procent.

– Om de kommer med någonting som är likvärdigt det som vi diskuterar och funderar på, så finns det ingen anledning för oss att gå in och göra det den hårda vägen, sade Martin Andersson, generaldirektör på Finansinspektionen då.

I fredags drog Bankföreningen tillbaka sitt förslag sedan Konkurrensverket sagt att det kan strida mot konkurrensreglerna. Därför kan det idag bli den hårda vägen, som Martin Andersson uttryckte det. Att det blir ett krav att alla som tar nya lån direkt måste börja  amortera ner lånet till 50 procent, men att man åtminstone får 20 år på sig att göra det.