Skogsbruket hotar havsörnar

Skogsbruket lämnar inte träd som är tillräckligt stora för havsörnar att bygga bon i. Och på sikt kan fåglarnas framtid vara hotad, när örnarna inte kan hitta platser där de kan föda sina ungar.

Efter en nyss avslutad undersökning av havsörnarnas revir från norra Uppland till södra Östergötland så anser nu Björn Helander som lett projektet att naturskyddet måste få betydligt starkare stöd i skogsvårdslagen. Det skriver Svenska Dagbladet.