Brotten ska minska i Eskilstuna

Den så kallade Eskilstunamodellen ska återupptas för att minska brottsligheten i Eskilstuna. Det innebär att polisen punktbevakar stökiga platser, men också att man koncentrerar sig på att få fast ledarna i de kriminella gängen.
I mitten av 1990-talet arbetade polisen i Eskilstuna efter den så kallade Eskilstunamodellen, som baserades på nolltoleransarbetet i New York, men omgjort till svenska förhållanden och lagar. Man jobbade då för att få bort brottsligar och stök från vissa platser i centrala Eskilstuna, speciellt under helgerna. Arbetet avbröts 1997 på grund av omorganisering och resursbrist. Men nu tar man alltså upp det arbetet igen, den här gången som en utvecklad Eskilstunamodell, där man både bevakar stökiga platser, som till exempel Fristadstorget, men också specialbevakar kriminella gäng och särskilt deras ledare. Såväl centrala staden och ytterområdena ska bevakas, enligt närpolischefen Lasse Wennholm, som också säger att arbetet delvis redan har börjat.