Längre elavbrott ska kosta för elbolagen

Det ska kosta för elbolagen om elbolagen står strömlösa mer än ett dygn i framtiden. Det föreslår en utredning som snart ska presenteras som Dagens Nyheter skriver om.

Det är energimarknadsinspektionen som på regeringens uppdrag utreder hur de svenska elabonnenterna ska få säkrare elförsörjning. Förslagen läggs fram på fredag.

Bland annat föreslås att elabonnenter från den första januari 2011 ska få en garanterad avbrottsersättning om hushållet står utan ström längre än ett dygn. En villaägare ska få hela 16 200 kronor vid ett avbrott på upp till tolv dagar.

Stormkänsliga ledningar ska grävas ner
Enligt utredningen ska också stormkänsliga ledningar grävas ner. Det handlar om ledningar som används av upp till en miljon hushåll. Det kommer att kosta mellan 18 – 20 miljarder kronor, enligt beräkningarna. Och utredningen anser att så gott som alla stormkänsliga ledningar ska kunna vara borta 2011.

Tanken är att det ska bli dyrare att ersätta strömlösa hushåll än att lägga pengar på att få ledningarna i jorden.

Riksdagen ska fatta beslut till hösten och lagen träder i kraft i slutet av året, enligt planerna.

Nedgrävning kan dröja
Enligt branschorganisationen Svensk Energi kommer de flesta av landets 180 elbolag att klara att betala en modernisering av nätet, men Svensk Energi är osäker på att allt kan vara färdigt 2011.

De som kan dröja är de 50 mindre elbolag, som har luftledningar i glesbygden och sammanlagt har omkring en halv miljon abonnenter.

Mari Forssblad
mari.forssblad@sr.se