Tretusen namn mot mobbning

4:13 min

Under en månad har aktionsgruppen Stopp Nu i Västerås arbetat för att få upp ögonen för mobbningen som sker alltför ofta i Västerås och på dess skolgårdar.

Gruppen menar att varenda barn ska kunna växa upp utan att uppleva kränkningar och mobbning i skolan och på sin fritid.

Stopp Nu har under sin existens samlat in namn och idag lämnade gruppen in nästan tretusen namn till Grundskolenämnden i Västerås.

Mia Björkström som är en av personer bakom aktionsgruppen vill att Västerås Stad ska börja ta de här frågorna på allvar. Hon berättar att föräldrar i den här aktionsgruppen har upplevt att deras barn utsätts för kränkande behandling utan att föräldrarna och deras barn har känt att skolan klarar av att hantera situationen.

– Skolinspektionen har gjort en granskning av Västerås stads skolor och där framkommer brister.

Vicki Skure Eriksson är ny ordförande, i den för mandatperioden, nya nämnden Grundskolenämnden, och hon imponeras av aktionsgruppens engagemang, och hon säger också att det finns att göra, även om hon säger att mycket bra görs ute i skolorna.

– Det här initiativet  har ju fört det med sig att den här frågan kan vi lyfta upp lite extra så här i början på nämndsperioden.