Pensionärer vill gå på mobiltelefonkurs

Mobiltelefonkurser för pensionärer sprider sig snabbt över landet, och väntas bli riktigt stort till hösten. I exempelvis Valbo utanför Gävle måste vårens kurs dubbleras, sedan oväntat många äldre anmält sig.

Maj-Britt Eriksson är en av dem som gått vilse bland finesser som adressböcker, sms och olika ringsignaler.

– Jag och min man fick en mobil för tre år sedan. Jag har synnedsättning och det var väldigt besvärligt att läsa manualen, som dessutom stod på norska, säger hon.

Telefoner med få finesser
Med förstoringsglaset i den ena handen och mobilen i den andra blev det svårt för Majbritt Eriksson att klara telefonerandet. Hennes recept blev enklare telefon och just enklare telefoner är något Mats Emanuelsson efterlyser.

– Det som vore bäst för oss tror jag vore en telefon med väldigt lite finesser. För det ska vara lättare att använda den för oss lite äldre.

Mats Emanuelsson är en av cirkelledarna i mobiltelefonkursen vid PRO i Valbo. Sådana kurser startar nu på nästan varje ort och studieförbundet ABF tror att det blir en riktigt stor hit till hösten.

I Valbo blev vårens kurs överfull, så extra cirkelledare fick kallas in. Ture Larsson är en av deltagarna:

– Sedan när jag kom hem skulle jag ju leka och greja med den där. Nu är den spärrad. Det är pinkod och grejer och det gick inte, säger han.

De flesta är över 70
Lika många män som kvinnor har sökt sig till kursen, de flesta sjuttio plus.

– Att börja fingra på knapparna för att man ska få fram dagböcker och grejer som ungdomarna kan i ett nafs, det är inte så lätt för oss, säger Ture Larsson.

Ringa kan de kanske, men sms och att ställa in personlig ringsignal är inte lika lätt.

– Det är sådant som man inte har klarat av, utan det är barnbarnet som har ställt in. När vi slå på telefonerna så är det ju liv i luckan, berättar Mats Emanuelsson, cirkelledare för mobiltelefonkursen i Valbo.

Margit Hager SR Gävleborg
margit.hager@sr.se

i samarbete med SR Jämtland.