Utvidgning av Vidselbasen oroar turistföretagare

4:50 min

Turistföretagare som har sina verksamheter kring Vidsel Test Range oroar sig nu för en planerad utvidgning av militärbasens testområde.

Under 2015 ska Vidsel Test Range utöka sitt område till det dubbla och Matti Holmgren, som driver företaget Jokkmokksguiderna, och som bland annat satsat på hundspann är bekymrad.

– Man har inte tagit hänsyn till att det finns en besöksnäring, ett friluftsliv i området. Vi kan inte sälja upplevelser när vi inte vet om de går att genomföra, säger Matti Holmgren som är förtvivlad.

– Det här handlar ju om min försörjning och om hur man behandlar glesbygden.

Han säger att om testområdet utökas som planerat, så kommer det att täcka en yta som motsvarar två Blekinge och att många företagare i besöksnäringen drabbas – liksom boende och stugägare i området.

Mats Hakkarainen, chef för Vidsel Test Range, berättar att den här utökningen av testområdet kommer att ske under tre tillfällen under 2015.

– Det behövs för att få ökat avstånd för den militära prov- och testverksamheten som görs här. Det handlar om prov för ny teknisk militär förmåga.

Mats Hakkarainen säger sig förstå turistföretagarnas oro och har därför bestämt att han ska ha ett möte med dem. Han säger sig också vilja försöka vara mer exakt med tidpunkter för när proven ska genomföras.

– Exakt hur det ska gå till vet jag inte nu, men jag ska ta frågan med bland andra turistföretagare.

Hör chefen för Vidselbasen besvara kritiken i ljudklipp här nedan