Arvsfondspengar till Skåne

Regeringen har idag beviljat pengar ur Allmänna arvsfonden till organisationer och föreningar som arbetar med att utveckla verksamhet för barn och ungdom samt för handikappade och funktionshindrade.
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Skåne fick nästan en miljon kronor för ett projekt att integrera barn med funktionshinder och deras familjer i det svenska samhället. Föreningen Idrott För Handikappade fick 385 000 kronor för Projektet Social och Motorisk Utveckling genom Lek.