Hägglund och Wikström i het debatt om kritiserat vårdval

12 min

Det fria vårdvalet får kritik av Riksrevisionen, efter granskning. Den nya regeringen vill ändra lagen om valfrihet - som den tidigare socialministern var drivande till. Den nya ansvariga ministern Gabriel Wikström (S) mötte Göran Hägglund (KD), före detta socialminister, i en debatt i P1-morgon.

Hör även Robert Svaholm, distriktsläkare på Björknäs vårdscentral i Boden i Norrbottens läns landsting. Han berättade om att det endast etablerats tre nya privata vårdcentraler i det område han verkar i.

De som är friska gör fler läkarbesök än de som är sjuka, och nya privata vårdcentraler öppnar ofta i områden där tillgången till sjukvård redan är god medan andra områden i högre grad blir utan. Det visar Riksrevisionens granskning av vårdvalsreformen i en rapport som presenterades i går.

Den nya regeringen vill ändra lagen om valfrihet (LOV). I ett första läge avskaffa det tvång som finns för lanstingen att tillämpa lagen om valfrihetssystem, säger nya folkhälso- och sjukvårdsministern Gabriel Wikström (S).

– Den andra delen är att vi vill utreda hur systemet fungerar och hur vi kan använda det bättre. Vi väntar oss att den utredningen ska vara kvar 2016. Men i första hand handlar det om att inte tvinga lanstingen att använda ett system med så stora brister, säger Gabriel Wikström.

Tidigare socialminister och drivande till reformen, Göran Hägglund (KD), kallar det för ett "hafsigt arbete" av regeringen.

– Gabriel Wikström säger att han vill göra saker ”med den här rapporten i ryggen”. Men utredningen säger att man ska utveckla vårdvalet – inte avveckla. Regeringen är paniskt rädd för allt som inte drivs i offentlig regi – påhejade av Jonas Sjöstedt. Det regeringen satt igång nu är ett mycket hafsigt arbete som syftar till att öka politikermakt och minska makt för enskilda människor, säger Göran Hägglund.

Men enligt den nya ansvariga ministern handlar det inte om att inskränka människors
valfrihet, eller att regeringen är emot privata alternativ. Vård efter behov - inte efterfrågan, är det som ska stå i centrum, något man enligt Wikström varit överens om över blockgränserna länge.

– Valfriheten är bra, det är inte det vi angriper. Utan ett system som leder till att människor inte får vård efter behov. Det är ett stort problem som leder till större ojämlikhet, framförallt också till att människor i stort vårdbehov inte får det, utan den vården går till personer som behöver hjälp med lättare problem, som förkylning. Jag tycker det är förkastligt och jag förstår inte hur Hägglund kan försvara ett sådant system, säger Gabriel Wikström.

– Men då, Gabriel Wikström, får man ge sig på ersättningssystemen, det som styr. Genom det systemet kan man förändra detta – men ni kastar ut hela BB-avdelningar med barn i stället, kontrar Göran Hägglund.

Varför ändrade inte ni det systemet?

– Därför att det är lanstingen som utformar ersättningssystem. Det som revisionen säger är att staten borde ta ett större ansvar i det sammanhanget, säger Göran Hägglund (KD).

Regeringen har inte majoritet i riksdagen för sitt förslag, men hur troligt det är att förslaget går igenom vill Gabriel Wikström (S) inte spekulera i.

– Vi har valt en strategi där vi går fram med de förslag vi ser är nödvändiga. Detta är ett brännande förslag eftersom det är så stora brister i LOV-systemet, säger han.

Hör hela debatten högst upp i artikeln.