Alliansen räknar på krympt kulturbudget

2:08 min

De religiösa samfunden och ersättningen till konstnärer är två områden där Alliansen vill lägga mer pengar än den nuvarande regeringen. Men totalt räknar man med mindre pengar till kulturen.

- Vår riktigt stora satsning är att vi inte fördubblar arbetsgivaravgiften för de under 26 år. Kulturen i allmänhet och de kulturella näringarna i synnerhet är enormt beroende av ung arbetskraft. Och den skattehöjning som man nu gör på kultursektorn slår väldigt hårt, säger Per Bill (M), ordförande för kulturutskottet.

Men om vi nu håller oss till kulturområdet?

- På själva utgiftsområdet så har vi en väldigt stram budget. Vi har 276 miljoner mindre än vad de rödgröna har och våra satsningar ligger snarast på trossamfund och sen är det mycket små poster. Enstaka miljoner här och där.

Även jämfört med den förra borgerliga regeringens sista kulturbudget har man minskat med ungefär 70 miljoner. Det beror på principen om att alla satsningar ska finansieras krona för krona, säger Per Bill. Och det innebär att kulturbudgeten krymper.

- Vad vi har försökt freda är framförallt barn och ungas kultur. Att man så tidigt som möjligt får möjlighet till kultur och att man får vara med och skapa kultur och får förståelse för kultur.

Förutom det man räknar med att tjäna in på att inte införa fri entré på statliga muséer eller på att satsa mer på utsmyckning i förorterna så vill man minska anslaget till Forum för levande historia med 10 miljoner och till litteratur och kulturtidskrifter med 15 miljoner jämfört med regeringen. Trots att man lyfter fram läsning och litteraturens ställning i förslaget till kulturbudget.

- Vår prioritering ligger inte på intellektuella vuxnas läsande utan det ligger på barn och ungas läsande.

De hänger inte ihop?

- De gör de säkert på något sätt, men politik handlar ju alltid om att prioritera, säger Per Bill (M).