Fiskare riskerar åtalas för att ha slängt räkor i havet

1:27 min

För första gången åtalsanmäls nu fiskefartyg för att ha kastat tillbaks småräkor i havet. Det efter att flera olagliga utkast uppmärksammats i Skagerrak i somras.

Det är olagligt att kasta tillbaka små räkor i havet. Trots förbudet görs så gång efter dito i Sverige, det har Internationella havsforskningsrådet, ICES, misstänkt länge.

– De räkor som kastas ut överlever ju inte, de dör ju. Då innebär det att man förorsakar ett större uttag än vad den svenska kvoten egentligen medger. Därför tycker vi att det är på sin plats att vi går vidare med det här ärendet och överlämnar det för en rättslig prövning, säger Ingemar Berglund, chef för avdelningen för fiskförvaltningen på Havs- och vattenmyndigheten.

För första gången tror sig nu svenska myndigheter kunna bevisa att fusket förekommit. I somras kunde Kustbevakningen vid ett flertal tillfällen se och dokumentera misstänkta utkast av småräkor, då från fiskebåtar i Skagerrak.

Troligtvis fiskas det mer i Sverige än vad gällande EU-kvoter tillåter. Havs- och vattenmyndigheten är samordnande myndighet för fiskerikontrollen i Sverige och har nu alltså anmält händelserna till åklagarmyndigheten.

– Dels är det ju ett brott mot de existerande reglerna. Reglerna är till för att säkra ett hållbart nyttjande av fiske och skaldjursresurser. Misstankar om sådana överträdelser tycker vi är allvarliga då de äventyrar de långsiktiga målen, säger Ingemar Berglund på Havs- och vattenmyndigheten.