Försvaret tar på sig en del ansvar för gifter i Uppsalas vatten

1:51 min

Försvarsmakten tar nu på sig en del av skulden till att miljögifter kommit ut i Uppsalas dricksvatten och lett till att flera dricksvattenbrunnar fått stängas i centrala stan.

Försvarets egen utredning som nu är klar har hittat spridningsvägar mellan Ärna flygfält och grundvattnet i Uppsalaåsen. Men det är bara en mindre del av miljögifterna i vattnet som försvarsmakten tar på sig, säger Folke Borg på Försvarets miljöprövningsenhet i Enköping.

– Rapporten konstaterar att vid maximalt ogynnsamma förhållanden så skulle kanske i storleksordningen 5 till 10 procent av det man detekterat i de här vattentäkterna i Stadsträdgården kunna härröra från verksamheten på flygplatsen, säger Folke Borg.

Övriga 90-95 procent då?

– Dem vet vi ingenting om, utan det får utredas i särskild ordning.

Tidigare har försvarsmakten sagt att det saknas bevis för att det skulle vara ämnen från brandsläckningsövningar på Ärna flygfält som orsakat utsläpp i Uppsalas dricksvatten av de miljögifter som kallas PFAS, perfluorerade och polyfluorerade alkylsyror, ämnen som i höga doser vid djurförsök har visat sig ha påverkan på bland annat lever och reproduktionsförmåga.

Men nu tar försvarsmakten på sig åtminstone 5-10 procent av PFAS-halterna i dricksvattenbrunnarna. Vad gäller övriga halter av ämnena så lämnar försvarsmakten öppet för att de antingen kommer från Ärna via andra spridningsvägar eller från helt andra verksamheter som inte har med försvarsmakten att göra.

Ska då det delvisa erkännandet ses som en seger för Uppsala kommuns bolag Uppsala Vatten?

– Nja, eftersom det här är nånting som vi varit övertygade om ganska länge så är det väl egentligen bara en bekräftelse, säger planeringschefen Sven Ahlgren.

Nu tar ju försvaret på sig högst tio procent och lämnar öppet för övriga delar. Vad säger du om det?

– Ja, utan att ha läst hela rapporten än så är väl just det en sak som är lite förvånande. För att få den påverkan som man har på Uppsalaåsen så krävs det en verksamhet som måste ha varit i storleksordningen av den som man har bedrivit ute på Ärna, och jag har väldigt svårt att se att det skulle finnas nån annan verksamhet som varit av den omfattningen, säger Sven Ahlgren, planeringschef på Uppsala Vatten.