Vill se långsiktig strategi kring myggplågan vid nedre Dalälven

Tre av Dalarnas fyra socialdemokratiska riksdagsledamöter vill ha en långsiktig strategi kring myggplågan vid nedre Dalälven och har tillsammans med ett flertal andra socialdemokrater undertecknat en motion om det.

I motionen framhålls  att ingen kan förstå hur besvärligt det är med myggorna om man inte upplevt det, och att de biologiska bekämpningsmedel som använts på senare år inte är någon lösning på längre sikt.