Astrids grav oroar vimmerbybor

Att Astrid Lindgren får sin sista vila i familjegraven på Vimmerby kyrkogård har väckt reaktioner bland vimmerbyborna. En del av dem är oroliga för att Astrids grav ska bli en turistattraktion som stör gravfriden. Både kommunen och pastoratet räknar med att antalet turister i Vimmerby kan öka med upptill 100 tusen personer i sommar.
Pastoratet ska därför anställa en vaktmästare och ordna en särskild parkeringsplats. Marita Rosén som är kyrkoherde i Vimmerby hoppas att de här åtgärderna ska göra att den övriga verksamheten på kyrkogården inte ska störas.