Planer på friskola i Ljusfallshammar

Finspångs kommun kan till höstterminen få sin första friskola i grundskolan.

Det handlar om skolan i Ljusfallshammar som kommunen vill stänga på grund av att eleverna blivit för få och som en friskoleförening nu vill ta över.

Föreningen har fått ja från Skolverket till planerna och arbetar vidare i väntan på att kommunsfullmäktige i Finspång ska fatta det slutgiltiga beslutet om skolans framtid.