meänraatio 2014-11-12

Flerårigt arbete för meänkieli i förskolan har burit frukt/ Monen vuoen työ meänkielen eestä esikouluissa on antanu resyltaattia

8:15 min

Allt fler föräldrar vill att barnen lär sig meänkieli på förskolorna i Övertorneå. På förskolan Lyckebo i Juoksengi har tre av åtta barn föräldrar som önskat att man pratar meänkieli på förskolan.

- Det här är ett resultat av språkarbetet som pågått i fem år, säger projektledare och minoritetssamordnare Sari Oja.


Enemmän ja enemmän vanhempia Mataringissä halvava ette kläpit oppis meänkieltä esikoulussa. Lyckebon esikoulussa Juoksengissa kolmela lapsela on vanhempia jokka halvava ette kläpile puhuthaan meänkieltä esikoulussa. Lapsia sielä on yhteensä kaheksan.

- Tämä on resyltaatti kielityöstä mikä on ollu käynissä kohta viis vuotta, sannoo kieliprujäktinjohtaja ja minoritetssamordnare Sari Oja.

eva.kvist@sverigesradio.se