Inga halverade föreningsbidrag i Linköping

I Linköping har omsorgsnämnden rivit upp sitt tidigare beslut om att halvera bidragen till föreningar inom omsorgsnämndens område, det gäller bland annat handikapp- och pensionärsföreningar.

De förebyggande insatser som görs där sparar pengar åt kommunen, anser politikerna, och därför vill man inte dra in lika mycket på föreningsbidragen som tidigare sagts.

Beslutet som nämnden nu river upp togs sent i höstas och berörde handikappföreningar, pensionärsföreningar och föreningar med anknytning till socialtjänsten i Linköping.

I framtiden kan kommunen komma att få en samordnare för föreningsbidragen, eftersom tre politiska nämnder delar ut pengar. Då skulle hela pengahanteringen till föreningarna kunna bli enklare och bättre, enligt Elisabeth Gustafsson som är ordförande i Omsorgsnämnden.