Arbetsbok i social kompetens för gymnasieelever

En arbetsbok i social kompetens håller på att tas fram av en grupp europeiska forskare i ett projekt som heter Friskie.

En av deltagarna är Anette Bolin, lärare i social pedagogik på HTU i Vänersborg. Arbetsboken är tänkt för gymnasieelever som kan behöva lära sig hur man uppför sig i olika sammanhang och vikten av att kunna läsa av andra människor; empatisk förmåga. I förlängningen hoppas forskarna att elevernas ökade social kompetens ska göra dem motiverade att fullfölja sin gymnasieutbildning.