Reservat för fjord får oväntade konsekvenser

Det nya naturreservatet vid Kungsbackafjorden riskerar att motverka sitt eget syfte.

Det befarar Bonny Wernersson i Hanhals en av många markägare som motsatt sig reservatet.

Wernersson säger till P4 Radio Halland att markägarna blir mindre motiverade att själva sköta om sina marker när staten reglerar hur marken får användas.

Resultatet kan bli sämre, och samtidigt dyrare för staten eftersom markägarna kommer att utnyttja alla möjligheter till ekonomiskt stöd som ett naturreservat kan ge.

Dessutom får allmänheten sämre möjligheter att röra sig fritt i området kring Kungsbackafjorden på grund av de nya reservatsbestämmelserna.