Ja till bostäder på Talludden

En nästan enlig kommunstyrelse (siffrorna 12-3) beslutade i dag att det skall bli bostäder på kollonilotterna vid Talludden. Vänsterpartiet och miljöpartiet röstade emot. Området vid kyrkogården kommer att beslutas om senare. Ärendet skall nu ut på samråd och kommer slutligen att behandlas i kommunfullmäktige.