Omtvistade grustäkter granskas av miljödomstolen

Nu närmar sig striden om flera grustäkter som tagits upp av NCC i Älmhults kommun sitt avgörande. På tisdag ska miljödomstolen och parterna på plats titta på grustäkterna för att avgöra om de är olagliga och om det var rätt av miljö- och byggnämnden att kräva NCC på 210 000 kronor i så kallad miljösanktionsavgift.

NCC accepterar bara 34 000 kronor i avgift. Företaget anser att en av de utpekade täkterna bara är en vändplan för lastbilar och en annan en schaktad plats för stolpresning, och de två kan alltså enligt NCC inte anses som olagliga grustäkter.

Beslut om miljösanktionsavgiften räknar miljödsomstolen med att ta nån gång nu i vår.