HIV I SVERIGE - DEL TVÅ

Om bromsmedicinerna tas rätt överförs inte hiv

5:36 min

Den nya forskningen är minst sagt revolutionerande. Om en person som lever med hiv går på fungerande behandling är smittsamheten minimal när kondom används.

Smittsamheten är även mycket låg utan kondom.

- Det betyder i princip att personer som lever med hiv som har en fungerande behandling inte kan överföra viruset, säger sexologen Jack Lukkerz.

Socialstyrelsen har därför beslutat att läkare kan ge personer som lever med hiv rätt att slippa berätta om sin hivinfektion för en sexpartner.

/Robert

DEL 1: "Att leva med hiv i Sverige"
DEL 3: "Att hivpositiva jämförs med Hitler förvärrar stigmat kring hiv"