Sverige i EU 20 år

1:30 min

Den 13 november 1994 hölls en folkomröstning i Sverige om huruvida landet skulle bli en del av den Europeiska unionen. Drygt 52 procent röstade för att gå med, medan drygt 46 röstade nej till medlemskap. Sverige går med i EU, men debatten gick het även efter folkomröstningen.

Morgonen efter omröstningen drabbade miljöpartisten Per Gahrton från nej-sidan och moderatledaren Carl Bildt från ja-sidan samman i en radiodebatt. Gahrton ansåg att ja-sidan hade bedrivit en smutsig kampanj. Omröstningsresultatet skilde sig mycket åt i landet. I topp bland ja-kommunerna låg Malmö och Stockholm medan nej-sidan dominerade stort i Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Dalarna. 

Tio dagar efter folkomröstningen ställer Studio Europa frågan hur EU-motståndarna planerar att organisera sig: Skall kampanjen fortsätta att vara en egen folkrörelse eller skall motståndarna verka inom sina egna partier?

Frågan om europeiskt samarbete har alltid väckt heta känslor. 1970 hölls en mycket hetsig debatt mellan moderaternas ordförande Gösta Bohman och statsminister Olof Palme EEC i Göteborg.  

Europarådet inrättades 1949. Det långa kriget var över, men läget i världen var oroligt. När Sovjetunionen sprängde sin första atombomb 1949 verkade ett tredje världskrig. den här gången mellan öst och väst, som en förfärlig sannolikhet. Det Kalla kriget var ett faktum. 

Europarådet var det första steget mot en europeisk gemenskap, en sammanslutning med 10 europeiska länder, däribland Sverige. Syftet var att främja freden och verka för demokrati utan att något land skulle ge avkall på sin självbestämmanderätt. Besluten skulle enbart vara överläggande och rådgivande.