#imitthuvud

Den psykiska arbetsmiljön påverkar hela ditt liv

12 min

Den psykosociala miljön på jobbet är spelar stor roll för hela ditt mående. Stress, hög arbetsbelastning och dålig fysisk miljö kan vara anledningar till att miljön blir dålig, så dålig att man måste sjukskrivas.

Fenomenet med stress, depression och utmattning eller utbrändhet som ingår i begreppet psykosocial ohälsa har förkommit på arbetsplatser i alla tider. Men det är främst de senaste åren som man har fört upp det på agendan.

– Fysisk arbetsmiljö är lätt att mäta, men med psykisk ohälsa är det svårare för det handlar om individen själv och handlar om den egna upplevelsen. Man kan mäta beteende, sjukfrånvaro och prestation, men till syvense sist som är det upplevelsen av det egna måendet som är det avgörande, säger Jörgen Frithiof som är psykolog och affärsområdeschef på Previa som arbetar med företagshälsovård.

40 procent av alla sjukskrivningar är på grund av psykisk ohälsa, där stress är den allra största anledningen.

– Man ska kunna påverka sin arbetssituation, ta raster och umgås med sina arbetskamrater. När man inte kan det blir det lättare en dålig psykisk arbetsmiljö.

Och det kan få allvarliga konsekvenser för hela livet.

– Du mår dåligt på jobbet, du kan blir sjukskriven. Du kan få dåligt självförtroende, du drar dig bort från socialt sammanhagn. När du har varit borta ett tag från jobbet, blir det svårt att komma in på arbetsmarknaden igen. Det är lätt att fastna i en negativ spiral som tyvärr kan springa på ganska fort neråt.