Sänkta krav hjälpte inte invandrarungdomar

Kraven för att klara svenskprovet vid polisutbildningens intagning har sänkts, och det gör att fler blir godkända. Provet har tidigare kritiserats för att bara hälften av de sökande klarade det, något som antogs slå ut ungdomar med invandrarbakgrund. Men de sänkta kraven har inte lett till att fler med invandrarbakgrund kan blir poliser, något som rekryteringsansvarige i Örebro län Torbjörn Carlsson hoppades på.