Olika åsikter om Strängnässtyret

Det råder olika uppfattningar om hur styret i Strängnäs fungerar efter det halvår som centern, folkpartiet och kristdemokraterna har styrt Strängnäs kommun i en minoritetsallians sedan fyrpartikoallitionen med moderaterna sprack.
Hittills finns ingen påtaglig skillnad i den politik som förs och några tecken på handlingsförlamning med ett minoritetstyret finns inte, enligt kommunledningen. Men Leif Lindström, socialdemokratiskt oppositionsråd tycker att det saknas tempo i beslutsfattandet. Han anser också att det hade varit bättre om kristdemokraterna hade stått utanför alliansen och att folkpartiet och centern gjort upp med socialdemokraterna.