Stresshanteringskurs botemedel för långtidssjukskrivna

Idag är över 7000 personer sjukskrivna i Sörmland och de senaste åren har psykiska sjukdomar, där bland annat stressreaktioner och depressioner ingår, varit den vanligaste sjukskrivningsorsaken bland långtidssjukskrivna kvinnor.

Men genom Medhälsans stresshanteringskurser hoppas man kunna minska antalet sjukskrivningar och hjälpa kvinnor med stressrelaterade sjukskrivningar tillbaka. Eva Salomonsson, sjukgymnast på Medhälsan i Nyköping, håller tillsammans med en kurator i stresshanteringskurserna där deltagarna först talar om hur de mår och sedan tillbringar en timme med bland annat avslappningsövningar. Eva Salomonsson tror att en av stresshanteringskursens största styrkor ligger i att deltagarna kan känna igen sig i varandras situationer och på så sätt erbjuda varandra stöd.