Ukraina nära statsbankrutt

1:00 min

Nu kommer varningar om att den ukrainska ekonomin står inför en kollaps. Det är under trycket av de uppblossande striderna i östra Ukraina, som den ukrainska valutan tappar i värde.

Förra veckan tvingades centralbanken att överge den fasta valutakursen på grund av att banken saknar tillräckliga reserver för att försvara valutan.

Sedan dess har hryvnjan sjunkit ytterligare not dollarn och är långt förbi den smärtgräns som Internationella valutafonden satte upp i april, när Ukraina fick ett stödpaket på 17 miljarder dollar.

En allt för svag valuta gör situationen ohållbar för ukrainska banker med stora lån i utländsk valuta.
Sedan stödpaketet i april har sítuationen förvärrats. Ekonomin är sönderslagen och statskassan tom efter skenande miltärutgifter och en betald gasskuld till Ryssland. De reformer som IMF ställde som villkor för att ge Ukraina ett stödpaket har inte kunnat fullföljas.

Enligt bankekonomer och fondförvaltare här i London är läget mycket kritiskt. Antingen måste IMF snarast ställa upp med ytterligare ett stödprogram, eller tvingas Ukraina snart ställa in betalningar.

Företrädare för IMF har tidigare sagt att Ukraina behöver ytterligare hjälp i storleksordningen 19 miljarder dollar.