Hemsjukvård av äldre sparar pengar

2:06 min

Att låta läkare åka hem till äldre med stora vårdbehov, istället för att de äldre ska behöva åka in till sjukhuset eller vårdcentralen, kan både öka vårdkvalitén och spara mycket pengar, det visar flera försök. 

Under en femårig period har flera modeller testats runt om i landet som en del av en nationell satsning som nu avslutas. Ett exempel på en ny vårdmodell som gett bra resultat och nu håller på att spridas finns i Skaraborg. Där har Jesper Poucette jobbat som mobil hemsjukvårdsläkare i tre år nu och menar att det är lättare att undersöka de äldre patienter det handlar om i deras hem än på vårdcentralen.

– Det är mycket lättare. När de kommer till vårdcentralen är de ofta trötta och glömmer att fråga om saker de egentligen hade tänkt fråga om. Sen har de också svårt att ta med sig de råd de får till sitt vanliga liv. När jag istället sitter hos dem vid köksbordet så löser vi de sakerna samtidigt, säger Jesper Poucette.

Den nya vårdmodellen i Skaraborg vänder sig alltså till äldre patienter med stora vårdbehov. Vid sidan av den mobile hemsjukvårdsläkaren finns också ett närsjukvårdsteam och ett mobilt palliativt team.

Många av patienterna åkte förut ofta in och ut till akuten eller blev inlagda på sjukhus. Men en utvärdering av det nya arbetssättet visar att akutbesöken för de allra sjukaste i patientgruppen nu har minskat med 80 procent och antalet vårddagar på sjukhus med över 90 procent - vilket också sparat mycket pengar för vårdsystemet. Enligt utvärderingen är Skaraborgsmodellen ur ett ekonomiskt perspektiv mer lyckad än andra försök runt om i landet att jobba med mer vård i hemmet.

Ett ändrat synsätt på patienterna menar projektledare Marianne Alärd är nyckeln till framgång.

– Vi har tidigare haft svårt att utgå från individens behov. Vi har istället utgått från organisationens behov och försökt passa in individen i det. Nu måste vi tänka tvärtom, säger hon.

Också patienterna i Skaraborg är nöjda, visar utvärderingen som gjorts. Ekot följer med mobile hemsjukvårdsläkaren Jesper Poucette och en av kommunens distriktssköterskor på ett hembesök hos 95-åriga Eva Flinck i Lidköping. Under nästan en timmes tid får Eva vid sitt köksbordet berätta om hur hon mår. Och Jesper Poucette kollar bland annat blodtryck, går igenom med Eva vilka mediciner hon har och ger henne råd om vad hon ska tänka på för att undvika att ramla och göra illa sig.

– Det här var ju väldigt bra, att de kommer hem till en. Då behöver man inte ta på sig några fina kläder eller så, utan kan vara som man är, säger Eva Flinck.