Remisser avslås - patienter i fara

Det är husläkaren som ska behandla din psykiska sjukdom. Det är svaret som nästan hälften av patienterna som remitteras till öppenpsykiatrin i Uppsala får. På öppenpsykiatrin tas dom inte emot. Flera upprörs nu av situationen.

Ingemar Wernergren, är ordförande för riksförbundet för soical och mental hälsa, RSMH i Uppsala.

- När en läkare har skrivit ut en remiss då anser denne att patienten behöver vård. Får inte patienten det, då måste det vara ett misstag från den som tar emot patienten.

Det är sedan första mars i år som Uppsala har en gemensam remisshantering för öppenpsykiatrin. Men den nya bedömningsgruppen har sagt nej till hela 40% av de drygt 500 remisser som har kommit in. Patienterna uppmanas i stället vända sig till sina husläkare, eller till psykologutbildningens öppenmottagning eller till privata psykologer. Birgitta Lanner är enhetschef för allmänpsykiatrin i Uppsala län enligt henne finns det goda skäl till det stora antalet avslagna remisser.

- Husläkaren är ansvarig för lite enklare psykiatri, även om en remiss är tecken på att de inte klarar de i slutändan är det en resursfråga. Bara för att man skickar en remiss behöver det inte innebära att den skall tas om hand.

Samtidigt som Birgitta Lanner säger att det är viktigt att inga patienter faller mellan stolarna, medger hon att bedömningsgruppen inte vet vad som händer med de patienter som avvisas från öppenpsykvården. Ingemar Wernergren på RSMH säger att många patienter drar sig för att söka vård och att en avvisad remiss kan leda till att dom inte längre orkar kämpa vidare. Om en patient inte får vård kan det få hemska konsekvenser enligt Ingemar Wernergren.

- Patientens problem kan bli manifest, en depresion eller vad det nu kan vara biter sig fast.