Just nu
  • Trafikanter varnas för halka

Hödräktigt lamm skickades till slakt

Ett högdräktigt lamm kom in till Swedish Meats och lammade inne i slakteriets stall. Detta trots att reglerna säger att man inte får skicka högdräktiga lamm till slakt.

Nu har miljö- och hälsoskyddskontoret fått en anmälan och deras djurskyddsinspektör kommer att undersöka hur det varit möjligt. Eventuellt kan lammet ha varit tjuvbetäckt, men det blir lantbrukarens sak att svara på varför han skickat in djur till slakt så nära lammning.