Stockholm förebild i hjälp till misshandlade kvinnor

Under årets första tre månader anmäldes 33 fall av grov kvinnofridskränkning i Västmanland. Nu väcks frågan om hur landstinget möter och hjälper dessa misshandlade kvinnor och deras barn.

Det är det kristdemokratiske oppositionsrådet Hanke Joneklav som i en interpellation till landstingsfullmäktige undrar om vårdpersonalen har den beredskap och kunskap som krävs för att möta alla berörda. Hanke Joneklav hänvisar i sin interpellation till landstingsfullmäktige till ett utbildningsprogram i Stockholms läns landsting. Där ska alla anställda i alla verksamheter inom landstinget utbildas för att bättre kunna upptäcka och bemöta våldutsatta kvinnor. Och nu vill Jonekalv veta hur väl rustat vårt eget landsting är för det här:

-Jag tycker det är ett intressant initiativ som man tar i Stockholm. Det kanske är en väg för oss också att mer målmedvetet på sikt jobba med att sprida den här kunskapen.

Enligt polisens statistik anmäldes 33 fall av grov kvinnofridskränkning i Västmanland bara under årets tre första månader. Men hur många kvinnor som låtit bli att anmäla att de blivit fysiskt eller psykiskt misshandalde, det vet ingen. Och Hanke Joneklav menar att våld mot kvinnor är ett av vår tids verkligt allvarliga samhälls- och folkhälsoproblem. Och det är därför även landstinget bör sätta frågan i fokus.

-Det här är en viktig fråga för alla partier och landstingsledningen, säger Hanke Joneklav till P4 Västmanland.