"Avreglering sänker inte medicinpriser"

En avreglerad försäljning av läkemedel skulle inte sänka priserna i Sverige. Det säger Hans Wahlén, vd för Tamro, som är en av Apotekets två leverantörer av läkemedel. Wahlén hoppas att EG-domstolen inte kommer att ändra det svenska apoteksmonopolet.

– Vi har ett väldigt effektivt system för distribution av läkemedel i Sverige och det inkluderar detaljhandeln. Det är mer kostnadseffektivt än något annat västeuropeiskt land, säger Hans Whalén.

Men sänks inte priserna med ökad konkurrens?

– Det tror jag inte alls att det gör. Det som är styrkan i det svenska systemet är att vi har finslipat systemet och driver det här till väldigt låga kostnader.

Hans Wahlén visar runt på Tamros stora distributionslager i Stockholm. I ett komplicerat löpandebandsystem packas här varje dag cirka 10 000 blå plastbackar med olika läkemedelsbeställningar till landets apotek.

En enda kund
Apoteket är idag Tamros enda kund. Men om EG-domstolen i en kommande dom kommer fram till att apoteksmonopolet bryter mot EU:s konkurrensregler kan situationen drastiskt förändras.

Ett avskaffande av försäljningsmonopolet skulle även riva upp den svenska regleringen av läkemedelsleverantörerna.

Tamro och Kronans Droghandel som idag delar på marknaden skulle få se fler konkurrenter som säljer och distribuerar läkemedel.

Startar egna apotek
Om monopolet försvinner kan Tamro, trots att företaget vill ha kvar monopolet, tänka sig att börja driva egna apotek i Sverige.

– Vi har en kärnverksamhet som är att distribuera läkemedel till apotek. Men om det skulle vara så att det bildas apotekskedjor som är fristående, privatägda så att säga, då kommer man inte få leverera om man inte har egna apotek. För att skydda vår kärnverksamhet så kommer vi vara tvugna att skaffa oss en apotekskedja. Men jag tror att det är ett otroligt scenario och vi har ingen önskan att göra det, säger Hans Wahlén, vd för Tamro.

Erik Boman
erik.boman@sr.se