Frossa i fjärilskunskap

Alla Sveriges dagfjärilar beskrivs i den första volymen av Nationalnyckeln. Boken presenteras i Stockholm på måndagen.

Det finns minst 140 dagfjärilar i Sverige, och alla beskrivs i ord och bild. Senare i år kommer mångfotingar och mossor i varsin volym, och nästa år publiceras volymerna om blomflugor, spinnare respektive svärmare. Böckerna är populärvetenskapligt hållna och rikt illustrerade.

Kartläggning

Totalt omfattar det här jätteprojektet över 130 band med beskrivningar av över 50 000 svenska arter och avsikten är att Nationalnyckeln ska bli en kartläggning av Sveriges biologiska mångfald.