Jorden som snöboll

Nu stärks bevisen för att jorden för länge sen har varit inkapslad i is. En istid som omfattade hela vårt klot samtidigt.

Det har funnits tecken som tyder på att jorden genomgått omfattande istider för mycket länge sedan, 500 till 750 miljoner år sen. De var så omfattande att hela planeten i ett okänt antal miljoner år varit helt inkapslad i snö och is, inte bara vid polerna.  Jorden som en snöboll ligger i perioden innan livet tog sitt skutt till mångcelliga organismer - ännu fanns bara alger och svampdjur.

Men forskarna har varit tveksamma till om verkligen hela jorden var infrusen, och dessutom har de inte vetat hur långa de här perioderna skulle ha varit.

Damm från rymden

Nu har sydafrikanska forskare gjort fynd av grundämnet iridium,  som i kallperioderna kom som rymddamm ner på jorden och samlades i snö- och isskorpan, och när den smälte bort fanns iridiumlagret kvar som ett spår i avlagringarna.

Det som bevisar att isen täckte hela jorden är att iridiumlagret finns vid ekvatorn, liksom över resten av jorden, och man har funnit två sådana lager. Alltså ska den omfattande inisningen ha skett två gånger, och omfattat 3 till 12 miljoner år.