Kulturpengar borta i Mark

Pengar till kulturnämnden i Mark har försvunnit.
I dag är det ingen som kan förklara hur hundratusentals kronor som skulle gå till konstnärlig utsmyckning aldrig nått l kulturnämnden. Detta trots ett fullmäktigbeslut för två år sedan.

För två år sedan beslutade fullmäktige att kulturnämnden skulle få en procent av de investeringar som kommunen gör för att användas till konstnärlig utsmyckning.
Det var med anledning av ett medborgarförslag som frågan aktualiserades. Beslutet skulle ge kulturnämnden ca 430 000 kronor för de två första åren.
Det är sammhällsbyggnadsförvaltningen som står för investeringarn i komunen genom att ansvara för byggnation av skolor, daghem och andra byggnader. När samhällsförvaltningen under hösten återkom med budget för investeringsbehovet ansåg man att bara investeringar över 1,9 miljoner kronor berättigade till pengar för konsnärlig utsmyckning. Oavsett vad som gäller så har nämnden haft ett par stora investeringar, och totalt under förra året och i år ligger investeringsvolymen på sammanlagt 64 miljoner kronor. Men hittills har kulturnämnden inte set till ett rött öre.
Men förvaltningarna kommer att få förklara sig eftersom personen som kom med det ursprungliga förslaget att en procent av inveteringskostanden skulle gå till konstnärlig utsmyckning, i dagarna har kommit med en förfrågan hur det gick med förslaget efter att fullmäktige sa ja.
Fortsättnings torde följa .....